Categories: Gündem

Admin

Share

Coşkun Teknoloji, Şirket yönetimine Sayın Bünyamin Büyük, Genel Müdür olarak atandı

Göreve gelen Bünyamin Büyük, ilk olarak Coşkun Teknoloji Şirketlerinin faaliyet alanlarını, Departman hiyerarşilerini, insan kaynağı testlerini, görev, yetki ve sorumluluklar özelinde inceleyerek, tüm işleyiş ve yönergelerin, yerel ve uluslararası standartlara göre düzenlenmesi, devreye alınması ve yazılım alt yapısı ile uyumlu hale getirilmesi yönünde adımlar atarak başladı.