İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Coşkun Teknoloji olarak bizler, “En değerli varlık insandır” anlayışımız ile gerçekleştirdiğimiz başarı hikayemizde Misyonumuz ve Vizyonumuz rehberliğinde hareket edebilecek nitelikli bireylere, potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunarız.

Nitelikli adaylar tarafından tercih edilme hedefi ile önceliğimiz, iş için en uygun niteliklere sahip ekibi bir araya getirmektir. Her bakımdan fırsat eşitliği gözetilerek yapılan işe alım sürecinde hiçbir şekilde ayrım yapılmadan işin gereksinimlerini tam olarak karşılayacak yetkinlikte adaylar değerlendirilmektedir.

Coşkun Teknoloji’de işe alım süreci şu şekilde gerçekleşir: İlk olarak insan kaynakları uzmanları tarafından adayların, Şirketimizin ve aranılan pozisyonun temel yetkinliklerine uygunlukları yetkinlik temelli görüşmeler yapılarak değerlendirilir. Bu mülakatlarda olumlu bulunan adaylar işe alınacak pozisyonun yöneticileri ile görüştürülür. Tüm değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylara şirket tarafından iş teklifi yapılır ve aday kabul ederse işe alım süreci gerçekleştirilir.

Coşkun Teknoloji, yüksek potansiyelli bireylerin keşfedilmesi ve mesleki gelişimlerine yatırım yapılarak daha yüksek pozisyonlara hazırlanması için çalışır. Bu bireyler için şirket ve grup şirketleri bünyesinde kariyer imkânları sunulur. Bu doğrultuda çalışanların dönemsel rotasyon ve terfileri gerçekleştirilirken, işin gerektirdiği nitelikler, kişisel beceriler, yetkinlikler ve bireysel performanslar öncelikle ele alınır, objektif ve adil bir değerlendirme yapılır. Sürekli gelişim, yapısalcı liderlikle yaşayan Coşkun Teknoloji için vazgeçilmez bir ilkedir.

Coşkun Teknoloji’de çalışanların her alanda eğitim ve gelişimlerinin sürdürülmesi önceliklidir. Bu nedenle kurumumuzda yöneticilerin, hem kendilerini hem de takım arkadaşlarını sürekli olarak yetiştirip geliştirmesi esas alınır. Mesleki eğitim ve gelişim programlarıyla çalışanların kişisel gelişimlerine, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine ve kazanımlarını iş sonuçlarına yansıtmalarına yardımcı olunarak, nitelikli, başarılı bireyler olmalarına destek verilir.

Performans yönetimi sistemleri, teşekkür, takdir ve referans mektubu gibi uygulamalarımız, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflere ulaşabilmek amacıyla çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak ve yönlendirmek üzere tasarlanmıştır.

Personelin hem iş hedefleri hem de kişisel yetkinlik hedefleri dikkate alınarak her yıl en az bir kere değerlendirmeler yapılır. Değerlendirmeler sonucunda yapılan performans görüşmeleri çalışanlarımızın mevcut performansları hakkında bilgi sahibi olmaları ve gelişim olanaklarını belirlemeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Firmamızda unvan ve fonksiyondan bağımsız işin içeriğine dayalı iş değerlemesi esas alınır. Değerlendirme sonuçlarına göre firma içinde dengeli, pazarda rekabetçi olacak şekilde sorumluluk ve performansa odaklı ücretlendirme yapılır.

İş hayatınızdaki kariyer yolculuğuna Coşkun Teknoloji’de devam etmek veya ilk kez başlamak için aşağıdaki bilgileri doldurarak bizimle bu hesaplardan ik@coskunteknoloji.com.tr veya info@coskunteknoloji.com.tr iletişime geçebilirsiniz. Bilgileriniz KVKK kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında gizli tutulacağını bilmenizi isteriz.

Firmamıza ait iş ilanlarımızı ise internet üzerindeki portallardan, kariyer ve iş bulma sitelerinden takip edebilirsiniz.

Stajyer adaylar için;

Yaz dönemi staj başvuruları 1-30 Nisan arasında Staj Başvuru Formu doldurularak yapılır. Görüşmeler sonrasında, kontenjan ve birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, adayların öğrenim gördükleri alana uygun bölümlerde staj imkânı sunulur.

Başvuru dönemi sonrasında en geç iki hafta içerisinde staj başvuruları yanıtlanır. Performans yönetimi sistemi stajyerler için de işletilir ve yüksek performanslı stajyerlerin bilgileri ileride oluşabilecek pozisyon boşluklarında değerlendirmek üzere saklı tutulur.