KALİTE POLİTİKAMIZ

Başlıca ilkemiz, hedeflediğimiz Vizyonumuz ve Misyonumuz doğrultusunda, gelişen ve dönüşen en güncel sektörel trendleri araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizle takip ederek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer oluşturmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların verimli kullanımını sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.

Bu amaçla Coşkun’da bizler, kalite ve güvence alanında da olumlu değişime ivme kazandırmak için:

Kapsayıcı Kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak, bunun için çalışmak ve her daim gelişime, yeniliğe açık olmak.
Kalite yönetim sistemimizi uluslararası Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerini yerine getirecek şekilde düzenlemek, belgelendirmek.
Üstlenmiş olduğumuz ticari faaliyetlerimizde müşteri ve tüketici taleplerini doğru algılamak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak.
Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmak

İzlediğimiz yegane yoldur demekten kıvanç duyarız.